Cookies hjælper os med at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepter du vores brug af cookies.
Jeg accepterer

 


Baze A/S
Islandsvej 28
8700 Horsens
+45 76 28 38 00
info@baze.dk

Åbningstider:
Ma - To: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: Lukket


 

Baze A/S
Herlev Hovedgade 201 A
2730 Herlev
+45 76 28 38 00
reklame@baze.dk

Åbningstider:
Ma - To: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: Lukket

  

 

Brugsanvisniger

 

I forbindelse med køb af elektroniske produkter, og andre produkter som kan indeholde en anvisning på brugen af samme, accepterer du som kunde, ved ordreafgivelse, at denne anvisning ikke nødvendigvis er på dansk eller andet skandinavisk sprog, og at den eksempelvis kun forfindes på et hovedsprog, som f.eks. engelsk

Det sker med belæg ud fra afgørelse truffet af forbrugerankenævnet, som anført herunder:

Sagsnummer: 2003-4021/7-98
Dato: 31-12-2003
Lovgrundlag: Købeloven

Det blev ikke anset for en mangel på det nye kamera, at der ikke medfulgte en dansk brugsanvisning, da forbrugeren ved aftalens indgåelse havde accepteret dette. 

En forbruger købte via internettet et digitalt kamera. Da forbrugeren modtog kameraet, konstaterede han, at der kun var en engelsk brugermanual. Forbrugeren forlangte herefter, at den erhvervsdrivende leverede en dansk brugsanvisning. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav under henvisning til, at det tydeligt fremgik af bestillingsfaciliteten på hjemmesiden – sammen med oplysningerne om kameraets specifikationer - at der ikke medfulgte en dansk manual.

Forbrugeren indbragte herefter sagen for Forbrugerklagenævnet, der traf følgende afgørelse:

"Det fremgår af købelovens § 75a, at en køber i forbindelse med købet skal have de fornødne oplysninger med henblik på bl.a. anvendelse af salgsgenstanden. Køberen har derfor krav på en brugsanvisning udformet på et sprog, som køberen må forventes at kunne forstå. Er dette ikke tilfældet, vil der efter omstændighederne kunne foreligge en mangel, jf. købelovens § 76, stk. 1, nr. 4.

§ 75a kan imidlertid fraviges ved aftale, og det kan derfor aftales, at køberen ikke modtager eksempelvis en brugsanvisning på dansk.

Klageren har bestilt kameraet efter besøg på indklagedes hjemmeside. På indklagedes hjemmeside oplyses det tydeligt i umiddelbar forbindelse med bestillingsfaciliteten, at der ikke medfølger en dansk manual. Nævnet finder under disse forhold, at det må anses for aftalt mellem parterne, at der ikke medfølger en dansk manual, og at klageren derfor ikke efterfølgende kan påberåbe sig dette som en mangel." Forbrugeren fik derfor ikke medhold i sit krav.

 

 
Se kontrol rapport for Baze A/S i Horsens Se kontrol rapport for Baze A/S i Herlev
Copyrights © 2005-2014 | Baze A/S | CVR: DK25277651 | All rights reserved